Podmínky ochrany osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všichni v naší firmě považujeme osobní údaje za velmi cenné informace a podle toho s nimi také nakládáme. Prosíme přečtěte si, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme. Pokud byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili, kontaktujte nás.

 - SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

Filipovy iPhony s.r.o.
Československé armády 254
766 01 Valašské Klobouky

IČ: 19407301

DIČ:CZ19407301

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Filip Hynek
E-mail: filip@filipovyiphony.cz

 - ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 - vyřízení objednávky

 - vyřízení reklamace

 - zodpovězení Vašich dotazů 

 - cílenou nabídku našeho zboží a služeb

 - marketingové akce

 - uchování historie nákupů pro účely cílení nabídek

 - ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom Vám mohli nabídnout kvalitní zboží a služby na míru.

 - Jméno, příjmení,

 - Adresa pro zasílání objednaného zboží

 - Telefonní číslo

 - E-mailová adresa

 - Historie nákupů

 - Historie aktivit v e-mailových kampaních

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje chráníme jako oko v hlavě a nikomu třetímu je neprodáme! Abychom Vám mohli nabízet to nejlepší zboží a služby přesně na míru, tak používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje některé Vaše osobní údaje zpracovávají - ale výhradně za účelem cíleného oslovení nebo pro zlepšení kvality našich služeb. Jejich výčet je v tabulce níže.
Tam, kde není zpracování osobních údajů nezbytné pro správné fungování našich služeb můžete odmítnout jejich zpracování tím, že u příslušného řádku kliknete na příslušný odkaz.

POZOR!
Odmítnutí se ukládá do cookie na vašem aktuálním počítači nebo zařízení. 
Pokud používáte více počítačů / zařízení pro přístup k našim službám, tak je nutné zákaz provést na každém z nich (netýká se odhlášení z e-mailové komunikace, to je vázáno na e-mail a stačí ho provést jen z jednoho zařízení).

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelů zpracování:

 Účel zpracování

 Doba uložení osobních údajů

 Vyřízení objednávky

 Nejdéle 2 roky od vystavení daňového dokladu

 Vyřízení reklamace

 Nejdéle 1 rok od ukončení reklamačního řízení

 Cílená nabídka zboží a služeb

 Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

 Marketingové akce

 Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

 Uchování historie nákupů pro
 účely cílení nabídek

 Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

 Přání k narozeninám

 Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu


V případě, že jste odvolal(a) souhlas s e-mailovou marketingovou komunikací (odhlášením, kliknutím na Toto je SPAM), tak uchováváme Vaši e-mailovou adresu v zakódované podobě trvale - aby se nemohlo stát, že se náhodou znovu někdy přihlásíte.

VAŠE PRÁVA

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud budete potřebovat:

 - získání opisu osobních údajů - napište nám, my Vám pošleme, jaká data o Vás máme,

 - opravu osobních údajů- napište nám, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich změnu

 - výmaz osobních údajů - pokud si nepřejete, aby Vaše osobní data byla dále zpracovávána, ozvěte se nám a my se o to postaráme,

 - odvolat souhlas - pokud chcete odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dejte nám to prosím vědět.

 - podat stížnost - naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny Vaše případné stížnosti vyřešíme k Vaší spokojenosti spolu)

 - PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ

Pro zlepšování našich služeb a cílené nabídky zboží používáme nástroje pro automatizované zpracování a profilování. Sledujeme chování zákazníků na našem webu a v e-mailu a podle toho upravujeme naše stránky a kampaně, abychom Vám dokázali nabídnout služby přímo na míru. Pokud nesouhlasíte s profilováním, prosím zakažte to ve výše uvedené tabulce, kde tak můžete učinit pro jednotlivé služby.

- ODKAZY NA LEGISLATIVU

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

 - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 - Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

 - Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017